venres, 15 de xaneiro de 2016

Obradoiro sobre a deconstrucción do Amor romántico na vila de #Ribadavia


[TOTALMENTE DE BALDE PARA ÁS/OS ASISTENTES]


Data: 26 de febreiro, ás 20:30h

Obxectivos:
 • Asumir unha actitude crítica ante as violencias do patriarcado
 • Interrelacionar elementos sexistas nos tres niveis micro, meso e macro
 • Detectar actitudes machistas entre a mocidade
 • Desmitificar a hipersexualización que xira en torno ao control

Tallerista da acción formativa:
 • Ángel Amaro Quintas – Sociólogo, Máster en Investigación Educativa e Experto en Infancia e Xuventude en Risco Social

Contidos:
 • Mitos do Amor romántico
 • Especificidade da Violencia de xénero intraxuvenil (VXI)
 • Cyberbullying
 • Micromachismos nos centros educativos

Metodoloxía:
 • Brainstorming
 • Pequeno grupo de discusión
 • Videofórum
Ningún comentario:

Publicar un comentario